GPI Atlantic and Indigenous Youth Leadership Panel

Friday, November 11th – 4PM EST (1PM PST)

The organization GPI Atlantic is organizing a panel with the six leadership contestants, inviting Indigenous youth from across Canada to ask questions. All questions will be asked by Indigenous youth in attendance.

Register here

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *