Events

September Town Halls and Office Hours

Saanich – Town Hall
September 4, 7– 9 pm
Gordon Head United Church
4201 Tyndall Avenue

Central Saanich – Town Hall
September 5, 7– 9 pm
C.Saanich Seniors Citizens Assoc.
1229 Clarke Road, Brentwood Bay

Sidney – Town Hall
September 6, 7– 9 pm
St. Andrew’s Church Hall
9691 Fourth St.

Saturna Island – Local Office Hours
September 9, 11am – 3pm
Saturna Store Café
101 Narvaez Bay Road

Saturna Island – Town Hall
September 9, 7 – 9pm
Saturna Community Hall
109 East Point Rd.

Pender Island – Local Office Hours
Sept 10, 12 – 4pm
Pender Community Hall – Lounge
4418 Bedwell Harbour Rd.

Pender Island – Town Hall
Sept 10, 6 – 8 pm
Pender Community Hall
4418 Bedwell Harbour Rd.

Galiano Island – Local Office Hours
Sept 11, 11 – 3pm
Grand Central Café
2470 Sturdies Bay Road

Galiano Island – Town Hall
Sept 11, 7– 9 pm
Galiano Lions Hall
930 Burrill Road, Galiano Island

Mayne Island – Local Office Hours
Sept 12, 12 – 4pm
Island Community Centre
493 Felix Jack Rd.

Mayne Island – Town Hall
Sept 12, 6pm – 8pm
Island Community Centre
493 Felix Jack Rd.

Salt Spring Island – Local Office Hours
Sept 13, 11am – 3pm
Salt Spring Community Services
268 Fulford-Ganges Rd.

Salt Spring Island – Town Hall
Sept 13, 7 – 9:00 pm
Gulf Islands Secondary School (GISS)
112 Rainbow Road, Ganges

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *